Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Bewegen lijkt vanzelfsprekend. Het goed functioneren van het lichaam is voor veel mensen de gewoonste zaak van de wereld. Maar niet voor iedereen. Bewegen kan ook een last zijn. Vaak kunnen die klachten uitstekend worden behandeld.

Fysiotherapie is gericht op het behandelen van klachten met betrekking tot het bewegingsapparaat. Daarnaast behandelen wij stressgerelateerde klachten.

Wij zijn aangesloten bij het Koninklijk Nederlandse Genootschap voor fysiotherapie. Mede hierdoor is de praktijk gebonden aan beroeps ethiek en gedragsregels. Deze gedragsregels zijn in samenwerking met Inspectie Volksgezondheid opgesteld.Voor al uw behandelingen: