Echografie

Echografie

Met behulp van het maken van een echografie kunnen opnamen gemaakt worden van het menselijk lichaam. Binnen de fysiotherapie wordt dit toegepast voor opnamen van het houdings- en bewegingsapparaat, denk hierbij aan spieren, pezen, banden, slijmbeurzen, botten en gewrichten. Zo kunnen bijvoorbeeld irritaties, afwijkingen, verkalkingen en ontstekingen in beeld worden gebracht.

Het is een non-invasieve methode die makkelijk uit te voeren is om diagnostische informatie te krijgen van het bewegingsapparaat. In tegenstelling tot röntgen en MRI is echografie een dynamische onderzoek, waarbij de patiënt direct actief mee kan participeren door aan te geven wanneer en bij welke beweging de klachten toe of afnemen. De echografist kan direct een relatie leggen tussen de klacht en de beelden die hij ziet. Op die manier kan er sneller een diagnose worden gesteld en daarmee het juiste behandelbeleid opgestart worden.

Voor het maken van een echografie kunt u zelf contact met ons opnemen en is een verwijzing van de huisarts niet nodig. Tijdens een intakegesprek bekijken wij of we uw klachten ook daadwerkelijk in beeld kunnen worden gebracht met behulp van echografie.Voor al uw behandelingen: