Waarderen

Een goed, communicatief open contact tussen therapeut en patiënt streven wij na. Indien u vragen of een klacht heeft dan nodig wij u uit deze ten alle tijden met ons te delen.

Hebt u klachten dan kunt u dit kenbaar maken volgens de klachtenprocedure.

  1. De patiënt kan ten allen tijden mondeling zijn of haar klacht uiten bij de directie van Living-Fit. Living-Fit zal ten alle tijden proberen patiënt te gemoed te komen.
  2. Mocht mondelinge uiting onvoldoende blijken dan kan de patiënt schriftelijk een klacht indienen bij Living-Fit.
  3. Living-Fit beantwoordt schriftelijk binnen 4 weken gerekend vanaf de datum van ontvangst de door de patiënt ingediende klacht.
  4. Als de klacht, betreffende therapeutische behandelingen, niet in onderling overleg kan worden opgelost dan kunt u de klacht in behandeling geven bij het Informatie- en Klachten bureau Gezondheidszorg (IKG).

ZorgKaartNederland

ZorgkaartNederland biedt het meest complete en onafhankelijke overzicht van het zorgaanbod in Nederland.

De website www.zorgkaartnederland.nl biedt u tevens de gelegenheid om uw zorgverlener en/of een zorgorganiatie (ziekenhuis, praktijk, zorgcentrum) te waarderen.
Hiermee helpt u andere bezoekers die op zoek zijn naar een zorgverlener en geeft u zorginstellingen en zorgverleners praktische suggesties voor het verder verbeteren van hun dienstverlening.

Klik hier om Living-Fit te waarderen.Voor al uw behandelingen: