Huisregels

 • Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • Patiënten worden geacht zijn/haar persoonlijke hygiëne in acht te nemen.
 • Patiënten worden geacht een eigen handdoek mee te brengen.
 • Verbaal of fysiek geweld, discriminatie en seksuele intimidatie worden niet getolereerd.
 • Bij de eerste afspraak dient u uw verzekeringsbewijs en informatie over uw aanvullende verzekering mee te nemen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok in de wachtruimte achterlaat denk er dan aan uw waardevolle spullen mee te nemen.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen.
 • Wij proberen de wachttijd tot een minimum te beperken. Wij vragen echter uw begrip als u onverhoopt toch even moet wachten.
 • Roken is in de praktijk niet toegestaan.
 • Huisdieren worden niet toegelaten.
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Kosten & vergoeding

Wij zijn aangesloten bij alle Zorgverzekeraars in Nederland.

Het aantal behandelingen en het daarbij behorende bedrag per behandeling dat vergoed wordt is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Informatie hierover vindt u in de polisvoorwaarden van uw verzekering.

EIGEN RISICO? Geldt niet voor de volgende behandelingen:

 • Fysiotherapie
 • Osteopathie
 • Manuele therapie
 • Acupunctuur

Mocht u verhinderd zijn of wilt u uw afspraak verzetten, dan verzoeken wij u uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch contact met ons op te nemen.

Verhinderd?

Wanneer u uw afspraak na deze tijd annuleert of u niet op de afgesproken tijd verschijnt zijn wij genoodzaakt de kosten van het consult in rekening te brengen



Voor al uw behandelingen: